Imam Ali R.A. – Teman

Sebodoh-bodohnya orang ialah yang tak mampu memperoleh kawan-kawan untuk dirinya, namun yang lebih bodoh lagi adalah mereka yang membuat kawan-kawannya pergi.

Comments are closed